Habitatges unifamiliars

GEOSUPORT no és una consultoria només de grans projectes u obres singulars, com les que es presenten al nostre blog. Els estudis geotècnics per habitatges unifamiliars o construccions de petita o mitjana entitat han estat sempre una part de la nostra comesa, una part a la qual hem prestat sempre atenció, dedicació i compromís.

No pel fet de que una construcció tingui un pressupost modest ha de constituir sempre un problema de solució senzilla ni fàcil. Tot i que les càrregues que  un habitatge unifamiliar transmet al terreny siguin generalment lleus (si amb un pont les comparem, per exemple), les condicions que imposa el terreny poden requerir de solucions complexes, especialment si del que es tracta és d’ajustar el cost de les mateixes en la deguda proporcionalitat al cost global del projecte.

Parcel·les amb fort pendent on l’estudi d’estabilitat global de la construcció és molt més important que la pròpia fonamentació, solars en els que un desapercebut reblert de runa condiciona la viabilitat del projecte, terrenys moderadament expansius que poden aixecar sense esforç les baixes càrregues que transmet un edifici de només una o dues plantes, són exemples d’alguns problemes amb els que ens hem d’enfrontar més freqüentment del que sembla.

Resoldre aquests problemes mitjançant molts metres cúbics de formigó, ingents quantitats de ferro i profundes excavacions resulta sempre car, poc sostenible, gens racional, i molt sovint prescindible.

GEOSUPORT ha dut a terme estudis geotècnics per projectes residencials unifamiliars en la pràctica totalitat de les localitats situades en el context de les comarques que envolten Barcelona, i més enllà de les mateixes.