Serveis

GEOTÈCNIA – ENGINYERIA GEOLÓGICA

Informes geològics i geotècnics en els àmbits de l’edificació i l’enginyeria civil.

Reconeixements: sondeigs, assaigs «in situ».

Estudis de patologies i informes pericials.

 

AUSCULTACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

Instrumentació d’estructures en execució (obra civil i edificación).

Proves de càrrega: auscultació d’estructures en servei (estudis comparatius model / real, patologies.)

Instrumentació i auscultació geotècnica

 

DESENVOLUPAMENT DELS NOSTRES SERVEIS

cales

Estudis previs i fase de projecte:

– Caracterització geotècnica.

– Reconeixement geològic.

– Prospecció: execució, supervisió i control de sondeigs i altres mitjans o sistemes de reconeixement.

– Assaig: planificació i seguiment de les tasques del laboratori auxiliar d’asaigs de materials.

– Estudis, informes i dictamens geotècnics. Informes pericials.

– Asistencia tècnica i consultoria.

Execució de l’obra:

– Seguiment de les tasques d’àmbit geotécnic i assessoria sobre aquells aspectes que siguin requerits: assistència tècnica al control de qualitat, valoració de l’aptitut de solucions constructives, modificacions de projecte, etc.

– Planificació i desenvolupament d’estudis d’auscultació i instrumentació geotècnica i/o estructural.

Estudis post-construcció:

– Estudis sobre patologies estructurals relacionades amb la geologia, les millores del terreny i en general amb els aspectes geotècnics derivats de l’explotació de l’obra.

– Informes pericials i assistència en fases de reclamació, demanda i judicial.

– Implementació de sistemes de mesura, auscultació i control d’estructures (fonaments, elements portants, cobertes) o d’altres unitats d’obra (talussos, desmunts i excavacions, terraplens…)